Sukella syvemmälle koiran elekielen maailmaan

Koirat puhuvat meille jatkuvasti eleillään ja käyttäytymisellään. Kukaan ei todennäköisesti tule koskaan tietämään kaikkea, mitä koirien elekieli voi paljastaa meille, vaikka uutta tietoa tuleekin esille jatkuvasti. Eleillä on myös valtavasti eri merkityksiä, jotka vaihtelevat eri tilanteiden ja yksilöiden välillä. Näistä syistä ihan jokaisella meistä tulee aina olemaan lisää opittavaa koirien salaperäisestä kielestä; emme koskaan voi tietää kaikkea.

Koiran elekielen tunnistaminen auttaa meitä ymmärtämään omia koiriamme sekä syitä niiden käytöksen taustalla, mutta on myös runsaasti käytännön tilanteita, joissa hyvästä koiranlukutaidosta on valtavasti hyötyä. Itse asiassa koiran kielen ymmärtäminen on perusta kaikelle, mitä teemme koiriemme kanssa, oli kyseessä sitten pennun kasvattaminen, näyttelyissä tai harrastuksissa onnistuminen, samassa taloudessa asuvien koirien rauhanomaisen yhteiselon säilyttäminen, aran koiran itsevarmuuden kasvattaminen tai ei-toivotun käytöksen kitkeminen. Jos osaamme huomata ja tunnistaa koiran pienimmätkin eleet näissä tilanteissa, voimme tehdä yllättävän paljon koiran käytöksen edistämiseksi.

Ajatellaan esimerkkinä tilannetta, jossa kahden samassa taloudessa asuvan koiran välit ovat kireät. Jos omistaja puuttuu tilanteisiin vasta siinä vaiheessa, kun koirat jo rähisevät toisilleen, on yleensä liian myöhäistä, eivätkä koirien välit todennäköisesti muutu tulevaisuudessakaan parempaan suuntaan. Jos omistaja sen sijaan tunnistaa myös koirien lievemmät eleet, hän saattaa huomata, että itse asiassa on useampia tilanteita, joissa koirien välit ovat hieman kireät, vaikka rähinöitä ei (vielä) tapahdukaan. Tällöin omistaja voi muokata koirien ympäristöä, rutiineja ja taitoja sellaisiksi, ettei näitä lieviä jännitteitä pääse syntymään, jolloin on myös epätodennäköisempää, että tilanteet kehittyisivät kunnon tappeluiksi. On paljon tehokkaampaa toimia proaktiivisesti ja ennakoivasti niin, että ongelmatilanteita ei pääse lainkaan syntymään.

Sama idea toimii myös tilanteissa, joissa koira käyttäytyy ongelmallisesti tai ei-toivotulla tavalla. Esimerkiksi nuori koira, joka innostuu välillä hyppimään ja näykkimään ihmisten vaatteita, kokee todennäköisesti käytöksen itsessään palkitsevana, joten ihmisen reagointi tässä vaiheessa tulee yleensä liian myöhässä. On paljon hyödyllisempää, jos omistaja tunnistaa pienet merkit siitä, että koira alkaa kiihtyä liikaa – tällöin on mahdollista ohjata koira rauhallisemman toiminnan pariin tai tarjota sille jotakin muuta pureskeltavaksi, ja näin vältytään ongelmalliselta käytökseltä kokonaan. Useiden toistojen myötä koira saattaa oppia myös itse tarjoamaan toivottua käytöstä tietyissä tilanteissa vaatteiden näykkimisen sijaan.

Aivan samat periaatteet toimivat, kun kyseessä on arka tai pelokas koira – tai pentu, jolle kaikki on vielä uutta. Jos asialle tehdään jotakin vasta siinä vaiheessa, kun koira on jo aivan paniikissa, on jo liian myöhäistä, ja koira pelkää todennäköisesti seuraavalla kerralla entistäkin enemmän. Jos omistaja sen sijaan huomaa jo varhaisessa vaiheessa, että koiraa hieman ahdistaa, sitä on mahdollista vielä auttaa. Koira reagoi todennäköisemmin omistajaan ja esimerkiksi herkkuihin, ja sen on helpompi myös oppia ja keskittyä. Tällöin omistaja voi toimia koiran olon helpottamiseksi, esimerkiksi tarjoamalla sille tauon, viemällä sen kauemmas ahdistavasta kohteesta tai tarjoamalla sille jotakin muuta tekemistä – ja varmistamalla, että seuraavalla kerralla kokemus on positiivisempi. On huomattavan paljon helpompaa auttaa koiraa kokemaan olonsa turvalliseksi, jos pelko ei ole vielä kasvanut liian suureksi.

Parhaimmillaan koiran eleiden lukeminen ja niihin reagoiminen muuttuu omistajan ja koiran väliseksi tehokkaaksi vuorovaikutukseksi. Koiran käytöksen muuttaminen saattaa tällöin ulkopuolisen silmin vaikuttaa siltä, kuin mitään ihmeellistä ei tapahtuisi, sillä ongelmallista käytöstä tai pelkoa ei missään vaiheessa ilmene. Koira kuitenkin oppii jatkuvasti ja muutosta käyttäytymisessä tapahtuu pikkuhiljaa, kun koira pääsee harjoittamaan toivottuja käytösmalleja tai kokemaan olonsa turvalliseksi asteittain vaikeutuvissa tilanteissa. Kun omistaja reagoi koiran eleisiin jo varhaisessa vaiheessa, tilanteet pysyvät juuri sopivan haastavina koiralle ja se kokee, että sitä kuunnellaan. Tällöin muutosta voi tapahtua joskus yllättävänkin nopeasti.

Koiran elekielen lukemiseen sisältyy kaksi vaihetta: eleiden huomaaminen ja niiden ymmärtäminen.

1. Opettele huomaamaan koiran pienetkin eleet

Ennen kuin alamme tulkita koiran eleiden merkityksiä ja taustalla olevia syitä, on tärkeää ensin oppia yksinkertaisesti tarkkailemaan koiria ja kiinnittämään huomiota niiden eleisiin. Ilman harjoitusta meiltä jää valtava määrä eleitä ja käyttäytymismalleja kokonaan huomaamatta.

Yksi ihmismielen heikkouksista on välittömiin johtopäätöksiin hyppääminen ja se, että oletamme koiran tuntevan tietyllä tavalla ilman, että oikeastaan tiedämme miksi. Saatamme esimerkiksi välittömästi koiran nähdessämme sanoa, että sitä pelottaa tai se on innoissaan, mutta emme välttämättä osaa selittää, mihin eleisiin tarkalleen ottaen perustamme tämän tulkinnan. Monissa tapauksissa osummekin oikeaan, mutta on myös tilanteita, joissa intuitiivinen tulkintamme saattaakin olla väärä. Tällöin voi olla hankalaa nähdä objektiivisemmin, mitä eleitä koira itse asiassa käyttää, koska oman tulkintamme myötä näemme, mitä oletamme näkevämme. Jos esimerkiksi ajattelemme, että koira on innoissaan, saatamme nähdä paljon eleitä ja käytöksiä, jotka vahvistavat tätä tulkintaa. Aivomme ikään kuin jättävät huomiotta kaiken sellaisen, mikä ei vahvista omia ennakkokäsityksiämme. Tästä syystä on tärkeää oppia tarkkailemaan koiria ikään kuin uusin silmin, ennen kuin alamme tulkita niiden eleiden merkityksiä sen tarkemmin.

Kehitä omia taitojasi ja opettele havainnoimaan koirien käytöstä objektiivisesti ilman, että pohdit syitä tai tunnetiloja sen taustalla. Vältä selityksiä käytökselle, kuten “koira on leikkisä” tai “koira yrittää saada huomiota” tai “koira on ahdistunut”. Kuvaile sen sijaan, mitä koira tarkalleen ottaen tekee, esim. “koira kääntää päätään vasemmalle”, “koiran korvat on vedetty taakse” tai “koira jähmettyy paikoilleen”. Tämä voi olla aluksi haastavaa, sillä se vaatii oman ajattelutavan muuttamista.

Harjoittele tarkkailemalla sekä omia että muiden koiria. Erityisesti kannattaa tarkkailla koirien elehdintää muiden koirien (tai ihmisten) kanssa. Myös netistä löytyy runsaasti videoita, joiden katsominen voi olla hyvää harjoitusta. Parasta on, jos löydät suhteellisen pitkiä, muokkaamattomia videoita, jotka muistuttavat enemmän oikeaa elämää. Voit myös itse kuvata videoita koiristasi eri tilanteissa. Katsomalla videot jälkeenpäin huomaat todennäköisesti valtavan määrän asioita, jotka jäivät ensimmäisellä kerralla huomaamatta. Voit jopa katsoa saman videopätkän useaan kertaan ja keskittyä joka kerralla eri eleisiin. Jos videossa on useampi koira, kannattaa keskittyä yhteen koiraan kerrallaan.

Tässä lyhyt lista vain joistakin eleistä ja kehon osista, joihin kannattaa kiinnittää huomiota koiria tarkkaillessa:

 • Silmät: Ovatko ne rennot, laajentuneet, raollaan vai melkein kokonaan kiinni? Näkyykö silmien valkoinen osa? Mihin suuntaan koira katsoo? Ovatko pupillit laajentuneet? Nostaako koira kulmakarvojaan? Räpytteleekö se silmiään?
 • Kasvojen lihakset: Ovatko ne jännittyneet vai rennot?
 • Suu: Onko se auki vai tiukasti kiinni? Läähättääkö koira, ja kuinka voimakkaasti tai nopeasti? Näkyvätkö hampaat? Kuolaako koira tai nuoleeko se huuliaan?
 • Korvat: Ovatko ne normaaliasennossa vai onko ne työnnetty eteenpäin tai vedetty taaksepäin? Joidenkin rotujen korvien asentoa voi olla haastavaa tulkita, mutta harjoittelun myötä sekin helpottuu.
 • Turkki: Hilseileekö turkki tai lähteekö karvaa runsaasti? (Tämä voi tapahtua hyvinkin nopeasti esim. koiran stressaantuessa.) Ovatko niska- tai selkäkarvat nousseet pystyyn, ja kuinka paljon?
 • Jalat ja tassut: Missä asennossa jalat ovat? Ovatko jalat levällään tai “valmiusasennossa”? Nostaako koira etutassuaan? Hikoilevatko tassut? (Tämä saattaa näkyä märkinä tassunjälkinä esim. sisätiloissa.)
 • Häntä: Onko se normaaliasennossa vai nostettuna pystyyn tai laskettuna alas? (Riippuu tietysti rodusta, mikä on normaaliasento.) Heiluuko häntä, miten nopeasti, ja kuinka laajassa kaaressa?
 • Vartalo: Mihin suuntaan koiran vartalo on kääntynyt? Osoittaako se suoraan kohti, vai onko koira asettunut hieman sivuittain tai jopa vastakkaiseen suuntaan? Onko vartalo madaltunut vai yrittääkö koira näyttää mahdollisimman suurelta? Missä koiran painopiste on, onko se esim. valmis siirtymään kauemmas tai eteenpäin? Istuuko, seisooko vai makaako koira? Jos se istuu tai makaa, millä tavalla ja missä asennossa?
 • Liikkuminen: Ovatko koiran liikkeet rentoja ja sulavia, vai jäykkiä ja jännittyneitä? Liikkuuko koira nopeasti vai hitaasti? Mihin suuntaan? Jos koira on paikoillaan, onko se täysin liikkumaton ja paikalleen jähmettynyt?
 • Pään asento: Onko pää korkealla jännittyneenä, rennosti normaaliasennossa, vai madaltunut? Osoittaako pää suoraan kohti, vai onko se kääntyneenä hiukan sivuittain tai ehkä kokonaan toiseen suuntaan?

Koiran senhetkisen käytöksen lisäksi myös käyttäytymisen muutokset tarjoavat runsaasti informaatiota. Esimerkiksi läähättämisen loppuminen tai hännän madaltuminen kertoo paljon.

Kasvojen ilmeet voivat kertoa paljon koiran mielentilasta.
Sama koira vain muutaman sekunnin jälkeen ylempänä olevasta kuvasta. Korvat ovat nyt pystyssä ja silmien ja suun ympärillä olevat lihakset ovat rennommat, vaikka koira on edelleen keskittynyt ja kiinnostunut.

2. Opi ymmärtämään, mitä eleet tarkoittavat

Siinä vaiheessa, kun osaat taitavasti huomata pienimmätkin muutokset koiran eleissä ja käyttäytymisessä, on aika opetella tulkitsemaan niiden merkityksiä tarkemmin.

Koiran elekielestä voi oppia lisää useista eri lähteistä, kuten kirjoista, verkkosivuista, kursseilta, videoista ja verkkokursseilta. Kannattaa kuitenkin pitää mielessä, että kaikki tietolähteet eivät välttämättä ole yhtä luotettavia, ja osa informaatiosta saattaa myös olla ristiriidassa keskenään. Tässä muutama hyvä lähde, jotka perustuvat tutkittuun tietoon koirien käyttäytymisestä. (Ikävä kyllä suuri osa näistä on kuitenkin englanniksi.)

On hyvä idea pyrkiä jatkuvasti haastamaan omat uskomuksensa siitä, miltä koirasta tuntuu tai miksi se toimii tietyllä tavalla. Aina ensimmäinen olettamuksemme ei osu oikeaan. Onko koira varmasti innoissaan/peloissaan/tyytyväinen/tms? Sopivatko koiran eleet yhteen tulkintasi kanssa?

Eleiden ymmärtämisessä ei auta se, että jokainen yksilö saattaa käyttää aivan omanlaisiaan eleitä eri tilanteissa – vaikka koirien kieltä on mahdollista opetella yleisellä tasolla, jokaisella koiralla on myös omat “murteensa”. Omaa koiraa kannattaa tarkkailla (ja mielellään myös videoida) useissa erilaisissa tilanteissa. Miten juuri tämä koira käyttäytyy silloin, kun sitä pelottaa tai ahdistaa, tai kun se on stressaantunut, turhautunut, innoissaan tai leikkisä? Mitä eleitä näet, kun koira kohtaa tuntemattoman ihmisen, koiran tai esineen, tai tutkii uutta ympäristöä?

Toisten koirien reaktioista voi myös saada paljon informaatiota siitä, mitä oman koiran eleet saattavat merkitä. Tämä kuitenkin toimii vain, jos toisen koiran sosiaaliset taidot ovat riittävän hyvät. Jos esimerkiksi toinen koira reagoi omasi käytökseen siirtymällä kauemmas tai vaikkapa murisemalla, koirasi eleet eivät todennäköisesti olleet kovin ystävällisiä. Jos sen sijaan toinen koira reagoi omasi käytökseen lähestymällä iloisesti tai ryhtymällä leikkiin, koirasi eleet olivat todennäköisesti leikkisiä tai ystävällismielisiä. On tietysti pidettävä mielessä, että aina kommunikaatio koirien välillä ei toimi sujuvasti, ja myös koirat voivat ymmärtää toisensa väärin. Esimerkiksi koira saattaa pyrkiä kutsumaan muita leikkiin hyvin intensiivisellä tavalla, jolloin muut koirat saattavat suhtautua siihen välttelevästi tai jopa aggressiivisesti. Myös koiran ulkonäkö saattaa vaikuttaa siihen, kuinka vaikeaa sen eleiden lukeminen on muille koirille; esimerkiksi kippurahäntä, musta väri tai runsas karvapeite luovat omanlaisia haasteitaan.

Koiran elekielen opettelu avaa pääsyn täysin uudenlaiseen, mielenkiintoiseen maailmaan, jossa ymmärrät koiria aivan eri tavallakuin aiemmin. Tällöin eteen tulee koko ajan harvemmin tilanteita, joissa koirien käytös ilmestyy yhtäkkiä “kuin tyhjästä” tai näennäisesti ilman syytä. Mitä paremmin osaat lukea koiraasi ja reagoida sen tunteisiin ja pieniin eleisiin, sitä paremmaksi ja luottavaisemmaksi välillänne oleva suhde myös muodostuu.

Artikkeli on julkaistu alun perin SuKoKan Kasvattaja-lehdessä.

 • Kiinnostaako koirien käyttäytyminen?

  Tilaa uutiskirje, niin saat joka viikko sähköpostiisi vinkin, jonka kautta opit ymmärtämään parasta ystävääsi vieläkin paremmin. Samalla saat ilmaisen minikurssin, jossa opit videoiden avulla luomaan kynsien leikkauksesta koiralle positiivisen kokemuksen.

One thought on “Sukella syvemmälle koiran elekielen maailmaan

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggaajaa tykkää tästä: